Wanneer u een shoot boekt gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden

*. Offertes door Monica Brouwer Fotografie zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Monica Brouwer heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs 

*. De nabestellingen en/of digitale bestanden worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de koper. 

*. Een fotograaf maakt foto’s in opdracht van de klant, hiervoor betaald de klant een bepaald bedrag. Het bedrag wat voor de shoot betaald wordt is voor de tijd wat de fotograaf in de foto’s steekt, denk hierbij aan het maken van de foto’s en de nabewerking.

*. Een geplande fotoshoot kan tot 24 uur voorafgaande aan de shoot worden geannuleerd door de klant met een gegronde reden. Wanneer dit niet het geval is kan Monica Brouwer Fotografie de reiskosten in rekening brengen. 

*. Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Monica Brouwer te worden medegedeeld.

*. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Monica Brouwer. Wanneer er na schriftelijke toestemming werk van Monica Brouwer Fotografie wordt geplaatst op het internet, dient duidelijk vermeldt te worden bij elke onderdeel: Monica Brouwer Fotografie / www.monicabrouwer.nl 

*. Schending van bovengaande is een overtreding van auteursrechten en dit is een misdrijf in Nederland. Bij overtreding van deze rechten wordt er een factuur gestuurd. Dit bedrag is minstens het dubbele dan het bedrag dat u normaal gesproken zou moeten betalen. Ook loopt u het risico dat wij aangifte doen en de zaak door een rechter laten oplossen. 

*. Monica Brouwer Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 

*. Op alle rechtsbetrekkingen van Monica Brouwer Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing.